Cows for Peace - Rwanda

Stacks Image 66
Stacks Image 67
Stacks Image 68
Stacks Image 69


‘Dit project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie uit het Programma Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten (KPA). Dit programma is tot stand gekomen met financiering, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking.’

Een succes verhaal

Chantale was niet in haar dorp terug geweest sinds 1994. Zij had haar man en veel van haar familie daar verloren, en durfde niet terug te keren.
John, haar buurman, was degene die hen had vermoord, en hij was pas uit de gevangenis thuis gekomen. Ze wilden elkaar niet ontmoeten, maar door het werk van CARSA zijn ze weer met elkaar in contact gekomen. Chantale wilde hem niet vergeven. John schaamde zich zo voor wat hij had gedaan.
Na enige tijd hield CARSA een training in hun dorp waar zij beiden aan meededen, en het onmogelijke gebeurde: Chantale vergaf John en ze werden verzoend!!

Etniciteit en kolonialisme
In Rwanda werd het zaad van verdeeldheid gezaaid toen de Belgische autoriteiten de verschillende etnische groepen in Rwanda probeerden in te delen ten einde hun machtspositie te verstevigen. Ze maakten het onderscheid op basis van het aantal koeien dat men bezat. Uiteindelijk heeft deze scheiding en het systematisch zaaien van haat onder de verschillende groepen tot de genocide van 1994 geleid waarbij 800.000 mensen in 3 maanden werden gedood.
‘Cows 4 peace’
Het geven van een koe brengt twee families (slachtoffer/dader) weer bij elkaar. In Rwanda is het ontvangen van een koe de hoogste eer die men kan toevallen. Deze gift heeft des te meer betekenis omdat het het onrecht dat door de kolonisator gezaaid is, terug draait. Verzoening en reïntegratie zijn het resultaat van ons project, een toekomst met beter vooruitzicht, en het ontsnappen aan de pijnlijke armoede spiraal.
Er is weer hoop voor hen!

Hoe nu verder?
John en Chantale hebben ze samen een koe gekregen. Ze leven nu daadwerkelijk hun verzoening uit. De koe zorgt voor inkomsten en voeding (melk) en helpt het land te bemesten, zodat er meer opbrengst uit de groentetuin komt. Wanneer het koe kalft, dan zal John het kalf krijgen.
Zoals dit koppel zijn er nog 50 koppels die wij willen helpen. Een koe kost € 500 en samen met het organiseren van een workshop en de hele begeleiding (de workshop, de training voor de verzorging van de koe, bouwen van de koeienstallen, opzetten coöperatie, leren omgaan met geld, sparen etc.), die een jaar lang gaat duren, kost het € 72,50 euro per persoon. Het totale budget voor dit deel van project is daarom € 32.245,-. Er zijn nog een aantal posten die niet in dit budget opgenomen zijn waaronder de administratie- en evaluatiekosten van de lokale organisatie CARSA. Uw bijdrage hiervoor wordt zeer op prijs gesteld.

Het resultaat
Door het systematisch toepassen van deze formule kunnen mensen weer met elkaar samenwerken en uit de armoedespiraal ontsnappen. Een duurzame samenleving is het gevolg. De meststoffen zullen de landbouwopbrengst verhogen en de honger en armoede terug dringen.

In Rwanda heeft de regering zich ten doel gesteld, dat er een koe per familie zou moeten zijn. Door dit project helpen wij hen dit te realiseren.

Goed nieuws! Het project gaat definitief door. De voorbereidingen voor het project zijn begonnen.
CARSA, onze partner in Rwanda, is in gesprek met de lokale leiders van het Kamonyi district om de eerste groep begunstigden vast te stellen. In december 2010 vindt de eerste workshop plaats voor een deel van hen. Het heeft een enorme impact op het leven van mensen daar, omdat dit hen helpt het trauma van het verleden te verwerken en het slachtoffer en dader met elkaar verzoend. Deze mensen integreren hierdoor beter in hun dorp. Wat betreft de financiën hebben we ons deel van het geld binnen, Wilde Ganzen en NCDO dragen ieder ongeveer eenderde bij.
Er zijn nog een aantal posten die niet in dit budget opgenomen zijn, waaronder de administratie- en evaluatiekosten van de lokale organisatie CARSA. Uw bijdrage hiervoor wordt zeer op prijs gesteld.

Training/Workshop

Genezing van het hart is een voorwaarde voor duurzame vrede in dit land. De training van CARSA, die drie dagen duurt, is effectief in het bewerkstelligen van genezing en verzoening.  Zij brengen slachtoffers en daders van de genocide bijeen en helpen hen een nieuwe start te maken.
Stacks Image 70

De onderwerpen die behandeld worden zijn: 

1 De wortels van het probleem 
- Het vooroordeel 
-Etnische groepen, een zegen of vloek? 
2 Onze wonden genezen: 
-Trauma en rouwverwerking 
-Jezus de drager van al het leed 
3 Het werken aan verzoening 
-Vergeving en bekering 
-Boosheid 
-Plaatsvervangende schuldbelijdenis 
-Voorbede 
-Uitspreken van zegen 
Stacks Image 71
CARSA
CARSA (Christelijke Actie voor Verzoening en Sociale Hulp) heeft 5 jaar lang verzoeningswerk gedaan. Christophe, Dennis en Sylvester hebben allen een relevante HBO opleiding gedaan en vormen samen het CARSA team.
Ze reizen over heel Rwanda om dit werk te doen en richten zich vooral op jonge mensen, omdat zij straks de leiders van de volgende generatie zullen zijn.

Zij implementeren het Cows for Peace project en hebben gesprekken met de leiders van het Kamonyi district om de eerste groep begunstigden vast te stellen en een workshop te organiseren.
Wij waarderen uw bijdrage voor de financiering van het filmen en het maken van de Verzoening DVD. We zijn van plan om deze DVD beschikbaar te stellen en op grote schaal in Rwanda en in andere door oorlog verscheurde landen te verspreiden.

Klik hier voor de bankgegevens

Vermeld dat uw bijdrage is voor de verzoening DVD of the Chickens for Peace of het Cows for Peace project.