Verzoening Rwanda

Stacks Image 82

EARP

EARP (Europe - Africa Reconciliation Process) is begonnen door een groep voorbidders zich realiseerden dat wij in West Europa onze spijt moeten betuigen en vergeving moeten vragen voor de wandaden die wij hebben gepleegd toen we Afrika kolonialiseerden.
In 2005 nodigden zij leiders uit Afrika uit een conferentie bij te wonen in Berlijn.
Dit was de plaats waar 125 jaar daarvoor de Europese mogendheden het Afrikaanse continent onderling hebben verdeeld.
Daarna werd dezelfde boodschap doorgegeven in verschillende Afrikaanse landen. In 2009 was Rwanda aan de beurt.
Stacks Image 83

Schuldbelijdenis

Voor deze gelegenheid waren er 22 deelnemers uit België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Er werden 4 verschillende schuldbelijdenissen voorgelezen en vergeving gevraagd voor de zonden die in koloniale tijden zijn begaan en vooral ook tijdens de genocide in 1994.
De respons was overweldigend, toen leiders van lokale kerken in Rwanda naar voren kwamen om ons te vergeven en te omhelzen.
Veel tranen werden vergoten voor wat er gebeurde in het verleden.
Dit opende de weg voor een drie jaar durend initiatief waarbij de kerken, veel verzoeningsbijeenkomsten zullen houden en een nieuw tijdperk voor Rwanda in te luiden!
Stacks Image 84

Het Contact

We werden uitgenodigd omdat we samen met een Rwandese vriendin, een project hebben opgezet voor weduwen en wezen van de genocide.
België was verantwoordelijk voor veel van het onrecht dat daar gepleegd is, ook tegen de koninklijke familie. Dus het was betekenisvol dat onze vriendin, die deel uitmaakt van het koningshuis in ballingschap, erbij was en de schuld-belijdenis te horen kreeg.