Privacy statement - mai 2018

De CornerStone Foundation wil transparant en open zijn omdat wij een kwalitatieve samenwerking en openheid hoog in het vaandel hebben staan.

Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens
CornerStone Foundation is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan, en dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal.

Welke gegevens worden verwerkt
Als u contact opneemt met onze per e-mail verwerken we uw telefoonnummer, e-mailadres en uw naam. Als u een donatie maakt, verwerken we uw telefoonnummer, e-mailadres, naam en bankrekening nummer.

We gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn
Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat het nodig is voor het verwerken van uw aanvraag van een nieuwsbrief of uitnodiging tot een event. Soms bewaren we ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen. We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van aanvragen.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens van relaties te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

U heeft verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens
U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Stuur dan een e-mail naar [email protected] Wij zullen uw gegevens dan zo snel mogelijk verwijderen. Als u een verzoek doet zullen we allereerst beoordelen of we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek niet in behandeling nemen als we uw identiteit niet kunnen vaststellen of als u recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan. Er zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren, bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat uw inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe de CornerStone Foundation omgaat met persoonsgegevens, dan kunt u deze vragen richten aan: [email protected]

Wijzigingen Privacy Statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzigingen in ons beleid.