Inyenyeri

Ze zullen schijnen als sterren!

 

 

 

Inclusie en empowerment van alleenstaande moeders in  Rwanda: dat is waar we aan werken binnen het Inyenyeri project. Hoewel de rechten van meisjes en vrouwen in
Rwanda worden erkend, zijn sociaal-culturele normen en tradities zo wijdverbreid, dat de realiteit er maar al te vaak een is van fysiek misbruik, uitbuiting, geen zeggenschap en het worden behandeld als tweederangsburger. Zeker als het gaat om alleenstaande moeders.  

In dit project streven we ernaar om een groep van 30 alleenstaande moeders, die vaak de volledige

verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding van hun kinderen zonder ondersteuning van hun familie, te
empoweren.

 

Het voornaamste doel van dit initiatief is om deze 30 alleenstaande moeders te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling door middel van training, begeleiding en het bevorderen van economische zelfstandigheid.

 

 

 

Wat ik graag wil doen voor een zeer
kwetsbare groep

In mijn familie heb ik gezien hoe alleenstaande moeders worstelen. Omdat ik landbouw en veehouderij heb kunnen
studeren, wil ik mijn kennis en tijd gebruiken om hen te helpen.

Ik geloof dat ze een goed leven voor zichzelf en hun kinderen kunnen opbouwen als ze de kans krijgen om te leren
landbouw te beoefenen met behulp van moderne methoden.

Ik zou graag willen dat dit mijn bijdrage kan zijn aan kwetsbare
mensen in de samenleving.
Ik ben blij dat ik kan samenwerken met de Cornerstone Foundation uit Nederland.

Eugène Twahirwa – trainer Inyenyeri

 

 

Eugene Twahirwa

 

 

Zelfredzaam

De vrouwen krijgen de kans diverse vaardigheden aan te leren, zoals family-planning, het fokken van varkens en kippen, en het cultiveren van een keukenmoestuin en andere
gewassen. Daarnaast worden er verschillende trainingen aangeboden op het gebied van agrarische
vaardigheden, microfinanciering (deelnemen aan een spaar- en leengroep; VSLA – Village Savings and Loan Association) en  ondernemerschapsvaardigheden.

 

 

Gemeenschap

Binnen het gehele project zullen de vrouwen sterk met elkaar verbonden zijn. Ze zullen elkaar ondersteunen bij het creëren van moestuinen en zullen hun vreugde en zorgen met elkaar
delen. Eugene is een surrogaat vader geworden voor hen, iemand wie je vraagt om raad en lief en leed meedeelt. Eugene wordt vergezeld door een project-assistent, genaamd Catherine, die als een soort ’tante’ fungeert waarmee de jonge vrouwen vertrouwelijke gesprekken kunnen voeren.

 

Duurzaam

Met het oog op duurzaamheid en milieubehoud worden er een aantal Grevillea-bomen bij elk huis geplant. Deze bomen dragen bij aan de vruchtbaarheid van de grond doordat ze stikstof in de grond fixeren. Naast het bevorderen van een voedingsrijke bodem, creëren ze een gunstiger microklimaat met meer vochtigheid, dankzij de schaduw die ze bieden. Bovendien kan het hout op termijn worden verkocht of gebruikt worden voor bonenstaken, de bouw van woningen of schuren. 

 

 

 

 

 

 

 

Steun dit project

Met uw hulp kunnen er nog meer jonge moeders geholpen worden bij het opbouwen van een zelfstanding bestaan. 

Doneer nu