RWAFAT

Rwanda Forum for Alternative Trade

 

 

 

 

RWAFAT (Rwanda Forum for Alternative Trade) is een organisatie die we sinds kort financieel ondersteunen.

Deze Rwandese niet-gouvernementele organisatie is in 2011 opgericht om lokale coöperaties van ambachtslieden te ondersteunen. RWAFAT helpt de coöperaties bij professionalisering door bijvoorbeeld trainingen, tentoonstellingen en als belangenbehartiger.

Ze willen vooral vrouwen bereiken, die vaak in een moeilijke posities zitten. Vele zijn weduwe, leven in extreme armoede en hebben weinig kansen om voldoende inkomen te verwerven. De kleine spaar- en leengroepen hebben een krachtige uitwerking voor deze groep. Niet alleen qua inkomen, maar ook voor het versterken van de maatschappelijke positie en empowerment. 

Inmiddels zijn er ook micro-kredietprogramma’s om lokale gemeenschappen samen te brengen. Deze dienen als vitaal onderdeel van de ontwikkeling en wederopbouw van een samenleving die gebroken is door de genocide van 1994.

Een van de belangrijkste selectiecriteria voor nieuwe coöperaties om aan te kunnen sluiten bij RWAFAT is de mate van armoede waarin de leden verkeren. Daarom is er ook een hoog percentage vrouwengroepen bij RWAFAT aangesloten, omdat zij in extreme armoede leven, in vergelijking met anderen in het land.

De activiteiten die de verschillende coöperaties ondernemen zijn onder andere: manden maken, koeienhorens bewerken, landbouw, pottenbakken en het maken van kleding.

Het Doel van Rwafat

 

De organisatie is opgericht om de sociaaleconomische omstandigheden van extreem arme mensen te verbeteren, van wie minstens 80% vrouwen.

Ze doen dit door betere toegang tot economische kansen en deelname aan de besluitvorming proces, zowel op huishoudelijk als gemeenschapsniveau.

 

 

 

 

Uitkomst

De verwachte uitkomst van dit project is de verbetering van de toegang van de armste mensen, met name vrouwen, tot gemeenschapsgerichte microfinanciering.

Dit zal leiden tot een verhoogd vermogen van projectdeelnemers om te voorzien in basisbehoeften, zoals voedselzekerheid, onderwijs en toegang tot gezondheidszorg.

 

Activiteiten

RWAFAT onderneemt onder andere de volgende activiteiten om deze uitkomst te bereiken: 

  • Projectdeelnemers organiseren in spaar- en leengroepen;
  • Bewustwordingscampagnes voor deelnemende vrouwen om deel te nemen aan spaarprogramma’s
  • Deelnemers trainen in micro-krediet programma’s en andere relevante onderwerpen
  • Deelnemende coöperaties in contact brengen met microfinancieringsinstellingen
  • Ondersteunen bij inkomensgenererende activiteiten
  • Faciliteren van business mentors en ondernemerschapstrainingen.

 

Onze Rol 

Als Cornerstone Foundation zijn we recentelijk bij dit project betrokken geraakt. We vinden het bijzonder hoe de vrouwen, levend in extreme armoede, ondersteund worden, om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Dit geeft een enorme kracht en eigenwaarde, iets wat we iedereen wel gunnen. 

We helpen RWAFAT met name bij het vinden van voldoende fondsen om hun bijzondere werk te kunnen blijven uitvoeren. 

 

 

 

 

 

 

 

Steun Dit Werk

In 2020 willen ze minstens vijf coöperaties door heel Rwanda ondersteunen. Deze bestaan voornamelijk uit HIV-positieve vrouwen met weinig perspectief.

Help u hen mee een zelfstandig bestaan opbouwen?

Doneer Nu!